Aptima provtagningsset - multitest

även för självprovtagning / vaginalprov (orange etikett)

 

 

Multitest Swab Specimen Collection kit

 

 

Provtagningspinnen får ej fuktas med transportmediet före provtagning.

 

Häll inte av vätskan / transportmediet från rören då den behövs för att bevara provet under transport. Om vätskan hälls av kan det leda till felaktigt eller bristfälligt provsvar.

 

1. Märk upp röret med remissetikett och provtyp.

2. Ta provet enligt provtagning i laboratorieanvisningen.

3. Skruva av korken utan att förstöra folien.

4. Sätt ned den ROSA pinnen i provtagningsröret.

5. Bryt av pinnen vid markeringen/skåran och låt pinnen vara kvar i röret.

6. Skruva på korken ordentligt så att vätska inte läcker ut. 

 

 

 

 

 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng