Aptima provtagningsset - urinprov (gul etikett)

 

Urine Specimen Collection Kit

 

 

1. Märk röret med remissetikett och provtyp.

2. Ta provet enligt provtagning i laboratorieanvisningen.

3. Skruva av korken utan att förstöra folien.

4. Använd medföljande pipett och fyll provtagningsröret med urin upp mellan markeringarna, ca 2 mL.

5. Skruva på korken ordentligt så att vätska inte läcker ut.

 

 

 

 

 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng