Sök på hela webbplatsen

S- Haptoglobin

Indikation

Misstanke om hemolytisk tillstånd.

Dessutom ingår S-Haptoglobin (som inflammatorisk markör) i S-Proteinfraktioner.

Analysmetod

Immunturbidimetri

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 


Ingår i S-Proteinfraktioner, kan även beställas separat.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analysen utförs vardagar.

Referensintervall

0-15 år:   0 - 1,9 g/L

 >15 år: 0,2 - 1,9 g/L

Tolkning av svar

Haptoglobin är en leversyntetiserad s.k. akutfasreaktant varför syntesen och därmed plasmakoncentration stiger vid inflammatoriska processer.

Sänkt koncentration ses vid ökad erytrocytomsättning och därmed ökad frisättning av hemoglobin som bildar komplex med haptoglobin och elimineras ur blodet. Så är fallet vid ökad ineffektiv erytropoes och intra- eller intravasal hemolys. Dessutom ger oftast sjukdomar i lever eller mjälte sänkt haptoglobinkoncentration (sannolikt pga långsam genomblödning i mjälten och därmed ökad nedbrytning av erytrocyter med frisättning av hemoglobin)

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2017-10-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng