Sök på hela webbplatsen

Csv-Absorbans (absorbanskurva)

Indikation

Vid åskknallshuvudvärk är datortomografi (DT) första diagnostiska åtgärd där DT bedöms ha 100 procents sensitivitet att påvisa subarachnoidalblödning (SAB) om den utförs mindre än 6 timmar efter insjuknande och normal neurologi. Sensitiviteten minskar med tiden och vid blank DT utförd mer än 6 timmar efter insjuknandet skall lumbalpunktion (LP) utföras, lämpligast först efter minst 12 timmar efter insjuknande.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys

Ange provtagningstid på remissen.


Sörmland:
se Csv- Hemoglobinderivat
Västra Götaland: se Csv- Pigmentscreen/kurva

Provtagning

Cerebrospinalvätska (likvor) tas i sterilt platströr med skruvlock.

3 rör med 2 mL/rör, märkta i den ordning de tagits.  Vid stickblödning kastas den första blodkontaminerade portionen.

Tag samtidigt ett blodprov i Li-Heparinrör för P-Bilirubin och P-Albumin.


Csv-Celler, Csv-Glukos och Csv-Albumin kan analyseras på samma prov.

 

Sörmland: se Csv- Hemoglobinderivat

Västra Götaland: se Csv- Pigmentscreen/kurva

Förvaring/transport

Proverna måste omedelbart transporteras till laboratoriet för centrifugering.

Ej rörpost!

Rätt provhantering är viktig:
-   Oxyhemoglobin kan bildas in vitro om röda blodkroppar från en ev. stickblödning finns i provet. Vid försenad ankomst till lab och centrifugering ökar risken för tveksam eller falsk positiv bedömning.

-   Bilirubin kan minska in vitro om provet utsätts för ljus. Vid försenad ankomst till lab och ljusexponering ökar risken för tveksam eller falsk negativ bedömning.

-  Vid provtagning tidigare än 12 timmar kan tolkningen försvåras p.g.a bilirubin inte hunnit bildas.

Referensintervall

< 0,025 abs vid 415 nm

Vid Absorbans > 0,025 utförs alltid Csv-Hemoglobinderivat.

Tolkning av svar

Vid subarachnoidalblödning och andra intrakraniella blödningar med genombrott till likvorrummet ses initialt en absorbansökning vid våglängden för oxyhemoglobin (415 nm). Senare (6-12 timmar efter symtomdebut) tillkommer en absorbansökning vid våglängden för bilirubin (455 nm). Med tiden minskar oxyhemoglobin och tilltar bilirubin som vid lumbalpunktion några dagar efter symtomdebut helt dominerar absorbanskurvan.  

Oxyhemoglobin och bilirubin ger vanligen visuell erytrokromi respektive xantokromi.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-06-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-22

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng