Sök på hela webbplatsen

Csv- Hemoglobinderivat (likvorspektrofotometri)

Indikation

Vid åskknallshuvudvärk är datortomografi (DT) första diagnostiska åtgärd där DT bedöms ha 100 procents sensitivitet att påvisa subarachnoidalblödning (SAB) om den utförs mindre än 6 timmar efter insjuknande och normal neurologi. Sensitiviteten minskar med tiden och vid blank DT utförd mer än 6 timmar efter insjuknandet skall lumbalpunktion (LP) utföras, lämpligast först efter minst 12 timmar efter insjuknande.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland:  Laboratorieremiss Allmän 

Ange provtagningstid på remissen.

 

Stockholm: se Csv- Absorbans >>>
Västra Götaland: se Csv- Pigmentscreen/kurva >>>

Provtagning

Cerebrospinalvätska (likvor) tas i sterilt plaströr med skruvlock.

3 rör med 2 mL/rör, märkta i den ordning de tagits. Vid stickblödning kastas den första blodkontaminerade portionen.

Ta samtidigt ett blodprov för P-Bilirubin och P-Protein i ett Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Csv-Celler, Csv-Glukos och Csv-Protein kan analyseras på samma prov. 

 

Stockholm: se Csv- Absorbans >>>

Västra Götaland: se Csv- Pigmentscreen/kurva >>> 

Förvaring/transport

Proverna måste omedelbart transporteras till laboratoriet för centrifugering.

Ej rörpost!

Rätt provhantering är viktig:
-   Oxyhemoglobin kan bildas in vitro om röda blodkroppar från en ev. stickblödning finns i provet. Vid försenad ankomst till lab och centrifugering ökar risken för tveksam eller falsk positiv bedömning.

-   Bilirubin kan minska in vitro om provet utsätts för ljus. Vid försenad ankomst till lab och ljusexponering ökar risken för tveksam eller falsk negativ bedömning.

-  Vid provtagning tidigare än 12 timmar kan tolkningen försvåras p.g.a bilirubin inte hunnit bildas.

Referensintervall

Se utlåtande.

Tolkning av svar

Vid subarachnoidalblödning och andra intrakraniella blödningar med genombrott till likvorrummet ses initialt en absorbansökning vid våglängden för oxyhemoglobin (415 nm).

Så småningom tillkommer en absorbansökning vid våglängden för bilirubin (455 nm).

Med tiden minskar oxyhemoglobin och tilltar bilirubin som vid lumbalpunktion några dagar efter symtomdebut helt dominerar absorbanskurvan.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-06-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-22

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng