Sök på hela webbplatsen

P- ALP (alkaliska fosfataser)

Indikation

-  Rutinprov vid diagnostik och uppföljning av leversjukdom.

-  Misstanke på levermetastaser eller skelettsjukdom med ökad osteoblastaktivitet.

Analysmetod

Fotometri

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
 P-ALP ≥ 18 år KM 0,70  1,9  µkat/L
  Barn:        
  0,5-2 år KM 2,2 8,5  
  2-6 år KM 2,2 5,2  
  6-10 år KM 2,2 6,6  
  10-12 år KM 2,2 7,9  
  12-14 år K 2,2 7,1  
  12-14 år M 2,2 9,5  
  14-16 år K 0,8 4,9  
  14-16 år M 0,8 7,6  
  16-18 år K 0,8 2,2  
  16-18 år M 0,8 5,0  

K=kvinnligt, M=manligt kön

Tolkning av svar

Kraftigt förhöjda värden ses vid en rad olika skelettsjukdomar som osteitis deformans, rakit och metastaser. Hyperparatyreoidism kan ge klart förhöjda värden medan mindre stegringar ses vid osteomalaci och frakturläkning.

Gallvägsobstruktion kan ge mycket höga värden och stegringar ses vid många andra leveråkommor.

I slutet av graviditeten stiger ALP.

Kroniskt förhöjda värden kan bero på så kallad makroenzymemi (komplex mellan ALP och immunglobuliner) eller på familjär hyperfosfatasemi.

Spädbarn kan uppvisa mycket kraftiga ALP-stegringar vid tillståndet övergående godartad hyperfosfatasemi.

Låga värden skall i första hand föra tanken till det ovanlig ärftliga tillståndet hypofosfatasi. Bland analytiska felkällor finns bland annat EDTA som stör analysen.

Vid oklarhet om orsak till en ALP-stegring kan Alkaliska fosfataser isoenzymer ofta vara vägledande. Var god se S-ALP isoenzymer (alkaliska fosfataser).

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-06-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-04-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng