Sök på hela webbplatsen

P- Kortikotropin, ACTH (Adrenokortikotropt hormon)

Indikation

Komplement till S- och U-Kortisol för differentialdiagnostik av hyperkortisolism (Cushings syndrom),  

för att skilja mellan primär och sekundär binjurebarksinsufficiens samt ektopisk ACTH-produktion.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland och Västra Götaland:  Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

EDTA-rör. Observera att provet skall tas i plaströr.

OBS! provet skall ställas på is omedelbart efter provtagning.

Förvaring/transport

Obs! Det är viktigt att röret ställs på is omedelbart efter provtagning.

Provet lämnas till laboratoriet inom 30 minuter efter provtagning.

Skall kylcentrifugeras och plasma fryses omedelbart vid -20°C.  

Svarsrutiner

Analys utförs 2 - 3 ggr/vecka

Referensintervall

2 - 10 pmol/L

Tolkning av svar

Normal P-ACTH uppvisar en dygnsvariation med lägst värde vid midnatt och maximum på morgonen. ACTH-nivåer hämmas av kortisolkoncentration i plasma, såväl kroppsenlig som syntetisk (t.ex. under behandling med dexametason). Stress leder till ökade ACTH-nivåer, varför stress vid provtagning bör undvikas. Viktigt att provet ömhändertas snabbt (se förvaring / transport).

Låga ACTH-nivåer i morgonprov är förenligt med sekundär binjurebarksinsufficiens.

Cushingsyndrom orsakad av kortisolproducerande binjurebarkstumör leder till sänkt ACTH-koncentration.

Normala till lätt förhöjda ACTH-nivåer ses vid sekundär hyperkortisolism (Cushings sjukdom orsakad av hypofysadenom). Ofta i samband med upphävd dygnsvariation.

Höga ACTH-nivåer i morgonprov talar starkt för primär binjurebarksinsufficiens (Addisons sjukdom).

Kraftigt ökad ACTH ses vid ektopisk kortikotropinproduktion, t.ex. lungcancer, medullär tyroideacancer.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-05-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng