Sök på hela webbplatsen

S- alfa-1-Antitrypsin

Indikation

Alfa-1-antitrypsin är en leversyntetiserad s k akutfasreaktant, d v s stiger vid inflammatoriska reaktioner, varför analysen används för att karakterisera inflammatoriska reaktioner (ingår i S-Proteinfraktioner).

Brist på alfa-1-antitrypsin predisponerar för kolestas under tidiga år och kronisk obstruktiv lungsjukdom under senare år, varför analysen bör ingå i utredning av KOL och neonatal och juvenil ikterus samt i allmän utredning av leversjukdom.

Analysmetod

Turbidimetri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

 

Ingår i S-Proteinfraktioner. Kan även beställas separat.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur/kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analysen utförs vardagar.

Referensintervall

0,9 - 1,9 g/L

Tolkning av svar

Förhöjda värden ses vid inflammatoriska reaktioner, inte minst vid leverpåverkan.

Östrogenhaltiga p-piller och graviditet ger oftast förhöjda värden.

Låga värden (<0,7 g/L) kan signalera kliniskt intressant genetisk variant och bör föranleda s k PI-typning.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-04-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-04-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng