Sök på hela webbplatsen

Sa- Bensodiazepiner, saliv (screening)

Indikation

Misstanke om nyligt intag av bensodiazepiner (inom cirka ett dygn).

 

Följande substanser ingår i analysen: Diazepam, nordiazepam, oxazepam, temazepam, nitrazepam, flunitrazepam, klonazepam, alprazolam, midazolam, triazolam, lorazepam, fenazepam och bromazepam.

 

Information om våra droganalyser, klicka här.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Remiss Kvalitetssäkrade drogtester - Arbetsplats.

Remiss Kvalitetssäkrade drogtester - Hälso och sjukvård


Remiss och transportkartong beställs från Mediq.

Provtagning

Använd Provtagningskit droger - saliv (Oral-Eze ®),

som innehåller en filtbeklädd plastspatel samt ett rör med buffert.

 

För arbetsplatsprover behövs två kit, ett A- och ett B-rör.
Instruktion för provtagning av droger i saliv Arbetsplats

 

För Hälso och sjukvårdsprover används ett kit.
Instruktion för provtagning av droger saliv Hälso och sjukvård

 

Då provtagningskitet har ett utgångsdatum att bevaka kommer vi till en början att skicka ut detta från Unilabs Laboratorium i Eskilstuna. Kostnaden för provtagningskit debiteras kunden.

Provtagningskit beställs här.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl eller rumstemperatur upp till 5 dygn.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Negativt för < 10 µg/L

Verifiering utförs vid positivt resultat.

Tolkning av svar

Detektionstiden för droger i saliv är betydligt kortare än i urin, vilket särskilt ska beaktas vid negativa svar.

Det finns även generellt sett avsevärt mindre erfarenhet av att påvisa droger i saliv än i urin.

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-05-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng