Droganalyser - Översikt


I mer än femton år har vi utfört droganalyser på uppdrag av sjuk­vården, socialtjänsten och företagshälsovården. Unilabs Laboratorium för droganalyser finns i Eskilstuna.  
Läs mer om vår verksamhet i foldern "Analys av droger".

 
Analysverksamheten av droger är ackrediterad enligt ISO 15189. Laboratoriet är även ackrediterat enligt EWDTS, en europeisk ackreditering gällande arbetsplatsrelaterade drogtester, se Information om vår ackreditering hos Swedac

 

Vi analyserar droger i urin och saliv.

 

Urin
Amfetamin inkl. Ecstasy, Cannabis, Kokain, Opiater, Bensodiazepiner .


Ofta efterfrågas också:
Anabola steroider (ej idrottsprover), BuprenorfinDextropropoxifen,  Efedrin,  Fencyklidin, FentanylerGHBKatinon , LSD,  Mefedron, Metadon, Metylfenidat, O-Desmetyltramadol, Oxikodon, Pregabalin, TramadolZolpidemZopiklon, Kiralt amfetamin och Missbruksläkemedel.


För att utesluta risk för falskt negativa resultat p.g.a utspädd urin (avsiktlig eller oavsiktlig) analyseras också U-Kreatinin. Om U-Kreatinin är mindre än 2 mmol/L så är svaret ej tillförlitligt.

 

Saliv- Oral fluid
Amfetamin, Metamfetamin, Cannabis, Kokain, Opiater , Bensodiazepiner och Opioider .

Mer information om respektive analys hittar ni genom att klicka på namnet. 

 

Screening för droger utföres först med immunologisk metod.
Vid negativt resultat på screeningen innebär det att provet ej innehåller aktuell drog eller att koncentrationen är mindre än angivet gränsvärde (cut off).

Positivt resultat på screeningen innebär att drogen med stor sannolikhet finns.

Det positiva resultatet verifieras med vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS). 

 

Provtagning av droger utförs vid olika frågeställningar. Vi har därför olika remisser och föreskrifter beroende på situation.

Här finns instruktion för provtagning i urin:

Övervakad provtagning

Provtagning för arbetsplatstester

 

Information om remiss och provtagningsmaterial hittar ni under respektive analys.


Informationsansvariga
Sökresultat
Stäng