Droganalyser - Översikt


I mer än femton år har vi utfört droganalyser på uppdrag av sjuk­vården, socialtjänsten och företagshälsovården. Unilabs Laboratorium för droganalyser finns i Eskilstuna.  
Läs mer om vår verksamhet i foldern "Analys av droger".

 
Analysverksamheten av droger är ackrediterad enligt ISO 15189. Laboratoriet är även ackrediterat enligt EWDTS, en europeisk ackreditering gällande arbetsplatsrelaterade drogtester, se Information om vår ackreditering hos Swedac.

 

Vi analyserar droger i urin och saliv.

 

Urin
Amfetaminer (inkl. metamfetamin och ecstasy), Cannabis (THC-COOH), Kokain, Opiater, Bensodiazepiner.


Ofta efterfrågas också:
Anabola steroider (ej idrottsprover), BuprenorfinEfedrinFencyklidin, FentanylGHBKatinon, LSDMefedron, Metadon, Metylfenidat, O-Desmetyltramadol, Oxikodon, Pregabalin, TramadolZolpidemZopiklon, Kiralt amfetamin och Missbruksläkemedel.


För att utesluta risk för falskt negativa resultat p.g.a utspädd urin (avsiktlig eller oavsiktlig) analyseras också U-Kreatinin. Om U-Kreatinin är mindre än 2 mmol/L så är de negativa svaren ej tillförlitliga.

 

Saliv- Oral fluid
Amfetamin, Metamfetamin (inkl.ecstasy), Cannabis (THC), Kokain, OpiaterBensodiazepiner och Opioider.

Mer information om respektive analys hittar ni genom att klicka på namnet. 

 

Screening för droger utföres först med immunologisk metod.
Vid negativt resultat på screeningen innebär det att provet ej innehåller aktuell drog eller att koncentrationen är mindre än angivet gränsvärde (cut-off).

Positivt resultat på screeningen innebär att drogen med stor sannolikhet finns, men detta preliminära svar måste dock bekräftas med annan metod.

Det positiva resultatet verifieras med vätskekromatografi-masspektrometri. 

 

Provtagning av droger utförs vid olika frågeställningar. Vi har därför olika remisser och föreskrifter beroende på situation.

Här finns instruktion för provtagning i urin:

Övervakad provtagning

Provtagning för arbetsplatstester

Här finns instruktion för provtagning i saliv:

Provtagning Hälso och sjukvård ( 1 rör)
Provtagning för arbetsplatstester

 

Information om remiss och provtagningsmaterial hittar ni under respektive analys.


Informationsansvariga
  • Maria-José Ferrandis Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin
  • Mia Stenvinkel Instruktör droganalyser
Sökresultat
Stäng