Sök på hela webbplatsen

vB- Blodgaser

Indikation

Venösa blodgaser används för att följa syra/bas-status på kliniskt stabila patienter.

För kritiskt sjuka patienter rekommenderas endast ett arteriellt taget prov.

I analysen ingår pH, pCO2, Basöverskott, Standardbikarbonat.

Analysmetod

Potentiometri/CO-Oximetri.

Remiss

Elektronisk beställning.

Provtagning

-Venblod i hepariniserad spruta

Sprutan skall fyllas enligt tillverkarens anvisningar och blodet blandas noggrant. (Sprutan vänds upp och ned 5 ggr och rullas därefter mellan handflatorna i 5 sekunder).

Luftbubblor får ej förekomma! Om bubblor ses efter provtagning skall de avlägsnas genast, före blandning. 

 

För rätt handhavande, se instruktionsfilm.

 

Gäller endast Västra Götaland:

-Venblod i Na-heparin rör utan gel, se bild och hantering.

Före provtagningen ska patienten vila minst 30 min och provet tas utan stas.

Förvaring/transport

Provet (väl förslutet) transporteras i rumstemperatur och skall analyseras omedelbart (inom högst 30 minuter).

Ej rörpost!

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

 

Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
P(vB)-pH  ≥ 18 år KM 7,25  7,45  
P(vB)-pCO2  ≥ 18 år KM Saknas    
 Ecv-Basöverskott  ≥ 18 år KM   -3  +3  mmol/L
 P-Standardbikarbonat  ≥ 18 år KM  22  27  mmol/L

 K= kvinnligt, M= manligt kön

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-02-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng