Sök på hela webbplatsen

B- Celler, differentialräkning av leukocyter

Indikation

Avvikande leukocytantalresultat bör kompletteras med differentialräkning av B-celler.

Differentialräkning kan även beställas vid ett antal diverse tillstånd exempelvis infektioner, hematologiska maligniteter, mm.

Analysen kompletteras med bestämning av B-leukocyter. 

Analysmetod

Cellräknare, optisk mätning. I första hand sker en maskinell klassning av B-celler.

Vid patologisk larm eller tveksamhet utförs mikroskopisk klassning av celler.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

EDTA-rör.

Provröret vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

För maskinell räkning av B-Celler är venöst prov hållbart 24 timmar i rumstemperatur och 72 timmar i kyl.

För maskinell räkning av B-Celler är kapillärt prov hållbart 6 timmar i rumstemperatur eller kyl.

Obs! Om manuell differentialräkning behövs och provet är > 12 eller 4 timmar för venösa respektive kapillära kan detta endast göras om blodutstryk är medskickat.

Vid längre transporttid skall blodutstryk medskickas då ett utstryk kan ej utföras på äldre prover.

Utstryk från EDTA-venblod bör göras snarast, helst inom 4 timmar dock senast inom 12 timmar.

Svarsrutiner

Analys i cellräknare utförs dagligen.

Mikroskopisk differentiering under kvällar och helger endast för akuta prover (leukemimisstanke).

Referensintervall
Cellslag Antalskoncentration Enhet
B- Leukocyter 3,5 - 8,8 109/L
B- Neutrofila granulocyter 1,6 - 5,9  
B- Lymfocyter 1,1 - 3,5  
B- Monocyter 0,2 - 0,8  
B- Eosinofila granulocyter <0,5  
B- Basofila granulocyter <0,1  

 

Åldersberoende: Se tabell för resp åldersgrupp. 


Referensintervall enligt Equalis rekommendation (NORIP-material från 833 personer).

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-12-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng