Sök på hela webbplatsen

B- Celler, differentialräkning av leukocyter

Indikation

Avvikande leukocytantalresultat bör kompletteras med differentialräkning av B-celler.

Differentialräkning kan även beställas vid ett antal diverse tillstånd exempelvis infektioner, hematologiska maligniteter, mm.

Analysen kompletteras med bestämning av B-leukocyter. 

Analysmetod

Cellräknare, optisk mätning. I första hand sker en maskinell klassning av B-celler.

Vid patologisk larm eller tveksamhet utförs mikroskopisk klassning av celler.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

EDTA-rör.

Provröret vänds 5-10 gånger omedelbart efter provtagning.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

För maskinell räkning bör venösa prover analyseras inom 24 timmar respektive 6 timmar för kapillära prover.

Om analys ej kan ske inom 24 timmar skall provet förvaras i kylskåp och kan då analyseras högst 72 timmar efter provtagningen.

Blodutstryk skickas med om provet inte når laboratoriet inom 12 eller 4 timmar för venösa respektive kapillära prover då ett utstryk kan ej utföras på äldre prover.

Svarsrutiner

Analys i cellräknare utförs dagligen.

Mikroskopisk differentiering under kvällar och helger endast för akuta prover (leukemimisstanke).

Referensintervall
Cellslag Antalskoncentration Enhet
B- Leukocyter 3,5 - 8,8 109/L
B- Neutrofila granulocyter 1,6 - 5,9  
B- Lymfocyter 1,1 - 3,5  
B- Monocyter 0,2 - 0,8  
B- Eosinofila granulocyter <0,5  
B- Basofila granulocyter <0,1  

 

Åldersberoende: Se tabell för resp åldersgrupp. 


Referensintervall enligt Equalis rekommendation (NORIP-material från 833 personer).

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng