Sök på hela webbplatsen

P- Cystatin C

Indikation

Markör för njurfunktion, glomerulär filtrations hastighet (GFR). 

Analysmetod

Immunkemi, turbidimetri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall
 Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
P- Cystatin C 7 dgr - 5 mån KM 0,80 1,60 mg/L
  6 - 12 mån KM 0,77 1,10  
    1 - 49 år KM 0,60 1,10  
  50 - 59 år KM 0,68 1,25  
  60 - 69 år KM 0,72 1,34  
  > 70 år KM 0,75 1,44  

 

Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
Pt-eGFR (CystC) relativ < 2 år KM  saknas   mL/min/
1,73m²
  2 - 17 år KM  >90    
  18 - 50 år KM  >80    
  51 - 65 år KM  >60    
  > 66 KM  >60*    

* Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60

mL/min/1,73 m² kroppsyta talar för njursjukdom. 


Beräkning av absolut GFR från relativt GFR>>>


Konsensus om GFR>>>

Tolkning av svar

Förhöjda värden ses vid njurskador med minskad GFR. Till skillnad från Kreatinin påverkas Cystatin C inte av kön, muskelmassa och kost. Cystatin C ökar vid graviditet, hypertyreos, behandling med höga doser kortikosteroider, vilket kan medföra en felaktig skattning av GFR.

P-Cystatin C kan inte användas för estimering av GFR vid snabba akuta förändringar i njurfunktionen, vid graviditet eller patienter som inte är i ”steady–state”. Pt-Iohexolclearence bör utföras vid krav på noggrannare bestämning av GFR.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2017-04-26

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng