Sök på hela webbplatsen

Punktat- Celler (led-, pleura-, ascites-, perikard- och peritonealdialysvätska)

Indikation

Ger en indikation på graden av inflammation.

Analysmetod

Cellräknare; partikelräkning med optisk mätning och ev. komplettering med manuell mikroskopering.

Remiss

Västra Götaland: kan endast beställas av Skaraborgs Sjukhus (via Melior)

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys

Sörmland: Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

Ledvätska, pleura, ascites och perikardtvätska: EDTA-rör, se bild och hantering.

Peritonealdialysvätska: Sterilt plaströr med skruvlock, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Ledvätska, pleura, ascites och perikardtvätska:
Lämnas snarast till laboratoriet dock senast inom 3 timmar.

 

Peritonealdialysvätska:
Lämnas omedelbart till laboratoriet.

Referensintervall

Ledvätska:  <0,2 x 109/L 

Ascites-, Pleura-, Perikardvätska: <0,5 x 109/L 

Peritonealdialysvätska: <100 x 106/L 

 

För samtliga kroppsvätskor är andelen polymorfnukleära celler <25%.

Tolkning av svar

Kraftigt ökad andel polymorfnukleära celler tyder på bakteriell infektion.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-01-27

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng