Sök på hela webbplatsen

S- CDT (kolhydratfattigt transferrin)

Indikation

Markör alkoholkonsumtion.

Analysmetod

Kapillärelektrofores

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Viktigt att provet får stå och koagulera under minst en halvtimme innan centrifugering.

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Referensintervall

  < 2.0%         

Tolkning av svar

Normalt utgör CDT en mindre del (< 2.0%) av totalt transferrin i serum, men vid hög konsumtion/missbruk av alkohol under längre tid noteras oftast, men inte alltid, CDT-värden över 2.0%.
Den diagnostiska sensitiviteten är således inte tillräcklig för att helt säkert utesluta överkonsumtion av alkohol (dvs falskt negativa CDT förekommer).

Däremot är den diagnostiska specificiteten hög (dvs. sällsynt med falskt positiva CDT) och CDT betraktas som en mycket specifik alkolholmarkör då värden över 2.0%, förutom av alkolhol, endast ses vid sällsynta medfödda glykosyleringsdefekter (CDG-syndrom) samt ibland vid galaktosemi eller fruktosemi. Dessutom kan CDT-värdet i slutet av graviditet närma sig gränsvärdet.

Vissa sjukdomar/tillstånd som allvarliga leversjukdomar, genetiska transferrinvarianter och järnbrist ger i sig inte förhöjda CDT-värden, men kan försvåra tolkningen vid analys med HPLC eller kapillärelektrofores metodik.  

Vid oklarhet om huruvida en individs CDT-värde korrekt speglar dennes alkoholkonsumtion rekommenderas kontakt med laboratorieläkare och/eller analys av B-PEth.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-06-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng