Sök på hela webbplatsen

B- PEth 16:0/18:1 (Fosfatidyletanol)

Indikation

Fosfatidyletanol (PEth) används som alkoholmarkör.

PEth bildas endast efter intag av alkohol. Hos personer som ej dricker alkohol kan PEth ej påvisas.

 

Jämfört med den hittills dominerande markören, kolhydratfattigt transferrin (CDT), har PEth likartat tidsfönster (intag de senaste veckorna) eller möjligen något kortare.

Analysmetod

Automatiserad upparbetning och vätskekromatografi med masspektrometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

 

Vid provtagning av PEth med provtagningskort (DBS) skriv det som fritext på remissen.

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.

Provet skickas ocentrifugerat till laboratoriet.

 

Kapillär provtagning av PEth:

Provtagningskort för Dry Blood Spot, DBS, för bild och hantering, klicka här.

Förvaring/transport

Provet taget i EDTA-rör förvaras i kyl, högst 7 dygn.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys av PEth tagit venöst utförs vardagar.

Analys av PEth tagit kapillärt med provtagningskort (DBS) utförs 1 gång/vecka.

Referensintervall

Enligt nationell harmonisering:

μmol/L         Kommentar
< 0,05  Tyder på ingen eller endast sporadisk alkoholkonsumtion.
0,05 - 0,30  Tyder på måttlig alkoholkonsumtion.
> 0,30  Tyder på omfattande, regelbundet alkoholintag.
Tolkning av svar

Den senare kategorin har föreslagits indikera ”överkonsumtion” och ett sådant resultat motiverar i särskilt hög grad ytterligare bedömning mot andra kliniska data och verifierande/kompletterande analyser.

Som hittills är gränserna ungefärliga och någon exakt relation mellan intagets storlek och ett förhöjt PEth-värde finns inte; resultaten är indikationer.

Läs mer om den nationella harmoniseringen av PEth i Läkartidningen.

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-05-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng