Sök på hela webbplatsen

S- Digoxin

Indikation

Läkemedelsanalys.

Digoxin används vid hjärtsvikt, förmaksflimmer- och fladder och PSVT. Provtagning sker vid misstänkt överdosering och som terapikontroll. Clearance är starkt kopplat till njurfunktionen, varför en förändring av denna kan föranleda provtagning.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

För kontroll av terapeutisk intervall ska prov tas som dalvärde, minst 6 timmar efter senaste dos.

 

Serumrör utan gel, se bild och hantering.

 

Ange på remissen:

- Provtagningsdatum och klockslag.

- Medicinering (preparat, dos, tidpunkt för senaste dos, datum för dosjustering).

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

Stora individuella variationer.

 

Terapeutisk intervall (dalvärde - prov taget minst 6 timmar efter senaste dos):

  • 0,6 – 1,3 nmol/L

 

Toxiska gränsen:

  • Lätt-ingen: < 2,6 nmol/L
  • Måttlig: 2,6 – 4,0 nmol/L
  • Allvarlig: > 4,0 nmol/L

För mer information hänvisas till:

 

1. FASS - Digoxin

2. Giftinformationscentralen - Digitalis

 

 

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng