Sök på hela webbplatsen

P-/S- Etanol

Indikation

För att upptäcka etanolintag under de senaste timmarna före provtagning.

Analysmetod

Gaskromatografi (GC) eller enzymatisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Sörmland och Västra Götaland:Laboratorieremiss Allmän 

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys 


Ingår i S-Alkoholer. Kan även beställas separat.

Provtagning

OBS! Punktionsstället får ej tvättas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel.

Proppen får INTE tas av!

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Serumrör utan gel, se bild och hantering.


Vid beställning av enbart etanol för Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping: Li-heparinrör med gel.

Förvaring/transport

För att förhindra avdunstning av alkoholen får proppen inte tas av.

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Ej posttransport.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Ej påvisbart. Gränsvärde: 3 mmol/L.

Tolkning av svar

Etanol absorberas snabbt från mag-/tarmkanalen och absorptionen är, på tom mage, avslutad efter 45-120 minuter. Etanol elimineras till övervägande del genom metabolism, endast en liten del utsöndras i oförändrad form via lungor och njurar.

Vid den akuta etanolförgiftningen dominerar effekten på centrala nervsystemet. Känsligheten för etanol visar stora individuella variationer. Vid 45-60 mmol/L kan tydlig berusning iakttas. Vid 100 mmol/L kan döden inträffa genom andningsförlamning. Alkoholmissbrukare kan emellertid ha höga blodhalter av alkohol utan tydliga tecken på berusning eftersom de utvecklar en cetralnervöst betingad tolerans.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-01-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng