Sök på hela webbplatsen

P- Alkoholer

Indikation

Vid misstanke om intoxikation av någon/några av följande alkoholer.

Omfattar:  P-Aceton, P-Etanol, P-Isopropanol och P-Metanol.

Analysmetod

Gaskromatografi (GC) eller enzymatisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Sörmland och Västra Götaland:Laboratorieremiss Allmän 

Stockholm:Laboratorieremiss 1, Annan analys 

Provtagning

Obs! Punktionsstället får inte tvättas med alkoholhaltigt desinfektionsmedel.

Proppen får INTE tas av!

 

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering. 

Förvaring/transport

För att förhindra avdunstning av alkoholen får proppen inte tas av.

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Ej posttransport.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Se enskild ingående komponent.

Tolkning av svar

Etanol absorberas snabbt från mag-/tarmkanalen.Vid den akuta etanolförgiftningen dominerar effekten på centrala nervsystemet. Känsligheten för etanol visar stora individuella variationer. Alkoholmissbrukare kan emellertid ha höga blodhalter av alkohol utan tydliga tecken på berusning eftersom de utvecklar en cetralnervöst betingad tolerans.

 

Metanol oxideras långsamt med hälp av alkoholdehydrogenas, och därefter vidare till myrsyra som främst orsakar den metabola acidosen. Etanol konkurrerar med metanol för alkoholdehydrogenasen, vilket innebär att samtidig förtäring av etanol fördröjer metanolmetabolismen och dess symtom. På grund av metanolmetabolismen, är det även viktigt att utvärdera den metabola acidosen samt koncentrationen av etanol.

 

Isopropanol används som desinfektionsmedel och spolarvätska. Den absorberas lätt från mag- och tarmkanalen och den mesta delen metaboliseras genom oxidation till aceton.

Till följd av metabolismen, kan förekomst av aceton i serum tyda på isopropanolintoxikation.

 

Se enskild ingående komponent för mer information.

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-08-28

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng