Sök på hela webbplatsen

B-F2 genotyp (Faktor 2 genotyp, Faktor II genotyp, Protrombin genotyp)

Indikation

Trombosutredning.

Genetiska förändringar (mutationer) i Faktor V- och protrombingenen är associerade med ökad risk för trombos.

Mutationen i protrombingenen (20210 G→A) leder till förhöjda nivåer av protrombin (Faktor II). Normal genotyp är G/G. Mutationen ger en ökad trombosrisk med ca 3 ggr (genotyp G/A, heterozygot) till 10 ggr (genotyp A/A, homozygot).

Prevalensen i befolkningen för heterozygot protrombin-mutation är ca 2 %.

Faktor V genen nedärvs autosomal dominant. Normal genotyp är G/G. Vid mutation byts aminosyra arginin ut mot glutamin i position 506, vilket leder till att faktor V inte kan inaktiveras av aktivt protein C (APC-resistens) och kallas för Faktor V Leiden. Detta leder till en ökad risk för trombos med ca 3-7 ggr vid heteozygot mutation (genotyp G/A, mutation i en allel) och upp till 100 ggr vid homozygot mutation (genotyp A/A, båda allelerna är muterade). Prevalensen i befolkningen för heterozygot Faktor V-mutation är ca 7 % (3-13 % beroende på etnicitet; högre prevalens vid kaukasisk ursprung)  och är således den vanligaste ärftliga orsaken till venös trombossjukdom.

Risken för trombos ökar uttalat vid kombination av båda mutationer eller i samband med andra riskfaktorer så som hormonsubstitution / p-piller, protein S-, protein C- eller antitrombinbrist.

Analysen påverkas inte av antikoagulationsbehandling.

Analysmetod

Probebaserad realtids-PCR avseende nukleotid 20210 i Protrombin-genen (Faktor II-genen) på DNA extraherat från blod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sidan 2.

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.

Obs! Hos stamcellstransplanterade patienter måste genotypen analyseras på andra celler än blodkroppar, t ex kindskrap av munhålsceller (buccal swab, topsning), kontakta laboratoriet för provtagningsmateriel och anvisningar.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1 gång / vecka.

Tolkning av svar

Genotyp G/G är normal.

Genotyp G/A och A/A är associerade med ökad risk för venös trombos.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-31

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng