Sök på hela webbplatsen

fPt-Glukosbelastning för gravida / Stockholm och Sörmland (glukostolerans)

Indikation

Misstänkt diabetes mellitus, kontroll efter graviditetsdiabetes och i samband med utredning av endokrinologiska sjukdomar med nedsatt glukostolerans.

 

Kontraindikation:

Vid fetmaoperation som t.ex. Gastric-bypass eller Gastric sleeve ska den gravida kvinnan inte göra glukosbelastning p.g.a. risk för dumpingssyndrom (blodtryckfall, illamående, yrsel och hjärtklappning).  

Analysmetod

Funktionsundersökning.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys 

Sörmland: Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

Fasta i minst 8 timmar krävs innan undersökningen.

Ingen rökning, snusning, kraftig fysisk ansträngning eller stress under morgonen före undersökningen.

Undersökningen tar cirka 2,5 timmar.

 

Fluorid-Citratrör
Blandas mycket noga direkt efter provtagning för att undvika hemolys!

Glykolysen hämmas omedelbart (ingen initial sänkning av glukosnivåerna).

 

Stockholm:

Patienten ringer till Kundtjänst på tel. 0771-40 77 40 och blir kopplad till närlab för tidsbokning.

Provtagning sker vid 0 min, 60 min och 120 min.

 

Sörmland:

Sänd remissen till laboratoriet som sedan kallar patienten och ger skriftlig patientinformation.

Provtagning sker vid 0 min och 120 min.

 

Förvaring/transport

Hållbart upp till 4 dagar ocentrifugerad i rumstemperatur.

Ingen centrifugering eller avhällning är nödvändig vid transport.

Svarsrutiner

Svar samma dag som belastningen utförs.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-07-06

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng