Sök på hela webbplatsen

B - HbA1c (IFCC, Hemoglobin A1c)

Indikation

Utredning och uppföljning av diabetes mellitus.

Analysmetod

Sörmalnd och Stockholm: Kapillärelektrofores eller immunkemi.

Västra Götaland: HPLC

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

EDTA-rör (4-5 mL), se bild och hantering.

Förvaring/transport

Transporteras i rumstemperatur (max 72 timmar) eller i kyla (max 5 dygn).

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

< 50 år: 27 - 42 mmol/mol

≥ 50 år: 31 - 46 mmol/mol

Tolkning av svar

HbA1c koncentrationen speglar medelnivån för glukos under de senaste 2-3 månaderna före provtagningen, förutsatt en normal erytrocytomsättning. Höga värden tyder på dålig metabol kontroll.

I Sverige används HbA1c som kompletterande metod för diagnostik av typ II diabetes hos icke-gravida vuxna [1]. Diagnoskriterier är två HbA1c-prov >48 mmol/mol eller ett prov >48 mmol/mol samtidigt som P-Glukos (fastande eller efter glukosbelastning) är över gränsen för diabetes. HbA1c <48 mmol/mol utesluter inte diabetes.

Vi rekommenderar att verifierande HbA1c-analys utförs av sjukhuslaboratorium på venöst taget prov.


Felkällor:

Falskt låga värden kan ses vid tillstånd med ökad omsättning av erytrocyter, som t ex talassemi, hemolytisk anemi, efter blodtransfusion, akut blödning, förstorad mjälte, mekanisk hemolys p.g.a. mekaniska klaffar eller maratonlöpning, leversvikt, behandling med erytropoietin, järn, vitamin B12, folat samt vid behandling med mediciner som t.ex. ribavirin eller dapson.

Falskt höga värden är ovanligare men kan ses om erytrocytomsättningen är låg och endast gamla erytrocyter, som hunnit bli mera exponerade för glukos, finns kvar. t.ex. vid uttalad järnbrist, aplastisk anemi, kronisk alkoholism och borttagen mjälte.

Vissa Hb-varianter kan ge falskt låga eller falskt höga HbA1c-nivåer.

Vid akut pankreas skada, diabetes mellitus typ 1 eller graviditetsdiabetes kan HbA1c ej användas diagnostiskt p.g.a. att erytrocyterna ej hunnit exponeras tillräckligt länge för glukos.

 

Referenser
1  Lilja et al. HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes. Läkartidningen. 2013;110:CLDX.
2. Campbell L. et al. HbA1c: A review of non-glycaemic variables. J Clin Pathol. 2019;72:12-19

2023-05-24 bytte vi i Västra Götaland från kapillärelektroforetisk till HPLC-analysmetod. Metoderna är likvärdiga och det förekommer i normalfallet ingen nivåskillnad. Förekomst av en eventuell thalassemi kan ej detekteras med HPLC-metoden.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng