Sök på hela webbplatsen

B- HFE genotyp (Hemokromatos)

Indikation

- Misstanke om hemokromatos.

Hereditär hemokromatos beror i de allra flesta fall på mutationer i HFE-genen vars protein reglerar leversyntesen av peptiden hepcidin, som i sin tur styr kroppens järnupptag. Hepcidin utsöndras från levercellen och sänker serumjärn genom att interagera med ferroportin och därmed blockera järnupptaget från tarmcellerna och frisättningen av järn från makrofagerna. Mutationer i HFE leder till hepcidinbrist vilket i sin tur resulterar i fortsatt högt järnupptag.

Läs mer


Den vanligaste orsaken till genetisk hemokromatos är mutationen HFE c.845 G>A (vilket ger upphov till Cys282Tyr substitution). Denna mutation förekommer hos ca 1/15 av den svenska befolkningen i heterozygot form och hos ca 1/200 i homozygot form. Cirka 5 procent får en allvarlig fenotyp med stora mängder inlagrat järn. Det är således ca 1/4 000 svenskar som får en allvarlig form av sjukdomen.

En annan mutation, HFE c.187 C>G (vilket orsakar His63Asp substitution), kan i kombination med HFE c.845 G>A leda till lindrig hemokromatos. Denna genotyp kallas ”compound” (sammansatt) heterozygoti.

Av svenska patienter med hereditär hemokromatos har ca 90 procent homozygoti för HFE c.845 G>A och drygt 5 procent sammansatt heterozygoti för HFE c.845 G>A och HFE c.187 C>G. Således saknar några procent av hemokromatospatienterna dessa mutationer. Mutationer i andra järnreglerande gener har beskrivits vid hemokromatos, t ex TfR2 och hemojuvelin.

Analysmetod

Probebaserad realtids-PCR avseende HFE nukleotid 187 och 845 på DNA extraherat från blod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sidan 2.

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.

Obs! Hos stamcellstransplanterade patienter måste genotypen analyseras på andra celler än blodkroppar, t ex kindskrap av munhålsceller (buccal swab, topsning), kontakta laboratoriet för provtagningsmateriel och anvisningar.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1 gång/vecka.

Tolkning av svar

Två olika mutationer i HFE-genen kan detekteras,

HFE c.845 G>A (vilket medför Cys282Tyr) och HFE c.187 C>G (vilket medför His63Asp).


Följande genotyper anses ha klinisk signifikans;

HFE 845 A/A
– förenligt med ökad risk att utveckla hemokromatos.

HFE 845 G/A och HFE 187 C/G (så kallad kombinerad bärare, det vill säga dubbel heterozygoti)
– förenligt med ökad risk att utveckla mild hemokromatos.

HFE 187 G/G
– förenligt med svagt ökad risk att utveckla hemokromatos.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng