Sök på hela webbplatsen

B- HLA-B27 genotyp

Indikation

Mb Bechterew / ankyloserande spondylit

Upp till 90% av patienterna med Mb Bechterew är positiva för HLA-B27; bland friska personer är ca 7-8% positiva för HLA-B27. Personer som bär på HLA-B27 har förhöjt risk för andra inflammatoriska sjukdomar, så som Mb Reiter, psoriasisartris och reaktiv artrit.

Analysmetod

Probebaserad realtids-PCR avseende HLA-B27-genen och house-keeping-genen beta-globin på DNA extraherat från blod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, sidan 2. 

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.

Obs! Hos stamcellstransplanterade patienter måste genotypen analyseras på andra celler än blodkroppar, t ex kindskrap av munhålsceller (buccal swab, topsning), kontakta laboratoriet för provtagningsmateriel och anvisningar.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1 gång / vecka.

Referensintervall

Negativt / Ej påvisad

Tolkning av svar

Påvisande av HLA-B27 är förknippad med förhöjd risk för Mb Bechterew och andra inflammatoriska sjukdomar.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng