Sök på hela webbplatsen

Pt- Iohexol-clearance

Indikation

Njurfunktionsprov.

 

Andrahandsanalys när estimerat GFR (eGFR) beräknad från kreatinin, cystatin C eller båda inte lämpar sig. För mer information om eGFR klicka här.

Analysmetod

Vätskekromatografi och masspektrometri. 

Remiss

Protokoll ska fyllas i av provtagande enhet/avdelning och skickas tillsammans med provrören.

 

För tidsbeställning av provtagning på avdelningen för Nuklearmedicin Skaraborg Sjukhus Skövde, följ lokala rutiner.

Provtagning

Utföres ej vid känd tidigare reaktion på kontrastmedel.

Biguanider sätts ut dagarna före och efter test.

Kan ej utföras om patienten fått kontrastmedel senaste veckan.

 

Li-heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Prov hållbart 5 dagar i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 2 ggr/vecka.

Referensintervall

  2 - 19 år: 101 - 137 mL/min/1,73 m²

20 - 50 år:   80 - 130 

51 - 65 år:   60 - 110 

66 - 80 år:   50 - 90 

Skribent: Maria-José Ferrandis, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng