Sök på hela webbplatsen

S- IgE (Immunglobulin E)

Indikation

Främsta indikation för koncentrationsbestämning av total IgE är inför behandling med omalizumab (Xolair®).

Kompletterande analys vid allergiutredning. Men allergenspecifikt-IgE (singelallergen) är att föredra för utredningen av allergiska besvär. Utredning av parasitsjukdomar och misstanke om immunbrist.

Analysmetod

Chemiluminiscens teknik.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,
Allergiremiss

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.    
Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.
Vid posttransport skall serum hällas av i ett avhällningsrör.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar

Referensintervall

  < 1 år: < 29 kU/L

1 - 2 år: < 49 kU/L

2 - 3 år: < 45 kU/L

3 - 9 år: < 52 kU/L

  > 9 år: < 87 kU/L

Tolkning av svar

En koncentrationökning av IgE ses vid allergiska reaktioner, men också vid parasitinfektioner, immunobristtillstånd och autoimmuna sjukdomar bl.a. Därför är allergenspecifikt-IgE att föredra för utredningen av allergiska besvär. En normal koncentration av total IgE utesluter inte heller något av dessa tillstånd.

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-09-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng