Sök på hela webbplatsen

Singelallergener, IgE (allergenspecifikt)

Indikation

Förstavals analys vid utredning av allergi med ledning av anamnesen. Analysen skattar mängden cirkulerande IgE antikroppar mot det testade allergenet i patientens serum. Utredning av allergi när anamnesen pekar mot en viss allergikälla. Analysen påvisar närvaro av IgE-antikroppar mot ett helextrakt av det aktuella allergenet.

Intag av biotin kan leda till falskt låga resultat (se nedan mer information under Interferenser).

 

Listan med alla våra specifika allergener finns här.


Mer information hittar du under Allergianalyser

Analysmetod

Chemiluminiscens teknik.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Allergi remiss


Ange önskat allergen vid beställningen.

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

 

Test avseende antikroppar mot insektsgift, läkemedel/droger eller arbetsrelaterade allergener bör utföras tidigast 2 veckor och senast 6 månader efter den allergiska reaktionen.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.    
Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.
Vid posttransport skall serum hällas av i ett avhällningsrör. 

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Specifika allergen: < 0,35 kU/L

För bi- och getinggift samt för läkemedel föreslås en lägre gräns, < 0,10 kU/L.

Tolkning av svar

Klassiskt betraktas värden under 0,35 kU/L som ”negativa” men det är naturligtvis ingen absolut gräns utan utrycker mer en sannolikhet för allergi.

Endast påvisande av specifika IgE antikroppar bör tolkas som sensibilisering. Man pratar om allergi när individen får allergisymtom vid kontakt med allergenet som den är sensibiliserad mot.

Speciellt för vissa allergen (insektsgifter, läkemedel) betraktas värden mellan 0,10 och 0,34 som intressanta, då allergi kan förekomma även vid sådana låga koncentrationer. Vi anger detta genom att använda referensintervallet ”<0,10 kU/L” för dessa allergen.

Test avseende antikroppar mot insektsgift, läkemedel/droger eller arbetsrelaterade allergener bör utföras tidigast 2 veckor och senast 6 månader efter den allergiska reaktionen.

Interferens

Intag av biotin kan leda till falskt låga resultat. Biotinmängder som finns i kosttillskott kan påverka resultatet (exempelvis hälsoprodukter som brukar användas för hår, hud och naglar).

Skribent: Mohammad Abedi, Medicinskt ansvarig läkare klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-12-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng