Sök på hela webbplatsen

S- IgM (Immunglobulin M)

Indikation

Ingår i S-Proteinfraktioner


Kan även beställas separat.

Analysmetod

Immunturbidimetri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov är hållbart 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analysen utförs vardagar.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
S-Immunglobulin M 0-14 dagar KM 0,1 0,4 g / L
  15 dagar - 3 mån KM 0,1 0,7  
  3 mån - 1 år KM 0,2 0,9  
  1-17 år KM 0,5 1,7  
  >=18 år KM 0,3 2,1  

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Selektiva IgM-stegringar ses initialt vid infektioner orsakade av virus, bakterier, mykoplasma och protozoer samt vid primär biliär cholangit/cirrhos.

IgM-stegring kombinerad med IgA- och/eller IgG-stegring ses vid subakuta/kroniska infektioner.

Monoklonal IgM-stegring (M.komponent typ IgM) ses vid lymfoproliferativa sjukdomar, fr a Waldenströms makrogloulinemi.

Sänkta IgM-nivåer (sekundär immunbrist) ses t ex vid lymfoproliferativa sjukdomar och immunsuppressiv behandling. Primära immunbrister kan också ge sänkta halter men är relativt ovanliga.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-11-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng