Sök på hela webbplatsen

S- Litium

Indikation

Läkemedelsanalys.

Profylaktiskt såväl mot maniska som depressiva recidiv vid bipolär sjukdom. Terapeutiskt vid maniska tillstånd.

Analysmetod

Kolorimetrisk metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Provtagning rekommenderas ske som morgonprov, 12 timmar efter senaste dos. 


Serumrör utan gel, se bild och hantering.

 

Ange på remissen:

-  Provtagningsdatum och klockslag.

-  Medicinering (preparat, dos, tidpunkt för senaste dos, datum för dosjustering).

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 24 timmar i rumstemperatur och 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Ej lämpligt för posttransport p.g.a. kort hållbarhet i rumstemperatur (24h). 

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

Terapeutisk intervall: 0,5 - 0,8 mmol/L

Enstaka fall: 0,9 - 1,2 mmol/L

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-12-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng