Sök på hela webbplatsen

S- Metotrexat

Indikation

Läkemedelsanalys.

Metotrexat är ett cytostatikum som används vid högdos- eller lågdosbehandling. Särskild känsliga för metotrexat är aktivt prolifierande vävnader. Inom Unilabs analyseras endast högdosprover.

Metotrexat ges som infusion och prover tas enligt särskilt schema vid olika tidpunkter efter start av infusionen. Beroende på analysresultat ges motgift (folsyra) för att minska biverkningar

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland och Västra Götaland:   Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

Analyseras efter överenskommelse med laboratoriet (kundtjänst). 

Inom Unilabs analyseras endast högdosprover.

 

Provtagning efter avslutad infusion avgör dos och varaktighet av antidottillförsel.


Serumrör med gel (Stockholm och Sörmland)

Serumrör utan gel (Västra Götaland)

Förvaring/transport

Prov skyddas för ljus.

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Referensintervall

Se remissvar.

Tolkning av svar

Se Fass.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-11-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng