Sök på hela webbplatsen

B- Neutrofila (neutrofila granulocyter)

Analysmetod

Maskinell analys.

Mikroskopi utförs om maskinell differentiering föranleder det.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

EDTA-rör (4-5 mL), se bild och hantering.

Förvaring/transport

För maskinell räkning av B-Neutrofila är venöst prov hållbart 24 timmar i rumstemperatur och 72 timmar i kyl.

För maskinell räkning av B-Neutrofila är kapillärt prov hållbart 6 timmar i rumstemperatur eller kyl.

Obs! I första hand sker en maskinell klassning av B-Neutrofila. Vid patologisk instrumentlarm eller tveksamhet utförs visuell klassificering av celler i mikroskop.

Om manuell cellräkning behövs och provet är > 12 eller 4 timmar för venöst respektive kapillärt kan detta endast göras om blodutstryk är medskickat.

Vid längre transporttid skall blodutstryk medskickas då ett utstryk kan ej utföras på äldre prover.

Utstryk från EDTA-venblod bör göras snarast, helst inom 4 timmar dock senast inom 12 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall
Analys Ålder Kön Nedre Övre Enhet
B- Neutrofila  Vuxna KM 1,6 5,9 x109/ L
           
Stockholm /
Västra Götaland
1 v - 1 år KM 1,0 9,0  
  1 - 6 år KM 1,5 8,5  
  6 - 16 år KM  1  

< 1 dag KM 6,0 26,0  
  1 D - 1 V KM 1,5 20,0  
  1 V - 4 V KM 1,5 14,0  
  4 V - < 4 mån KM 1,5 10,0  
  4 mån - < 4 år KM 1,5 8,5  
  4 - < 8 år KM 1,5 8,0  
  8 - < 12 år KM 1,8 8,0  
  12 år - < 18 år KM 1,7 7,5  

K= kvinnligt, M= manligt kön 

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-10-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng