Sök på hela webbplatsen

B-Neutrofil/lymfocyt kvot / Stockholm

Indikation

Neutrofil / lymfocyt kvoten i blodet är en markör för systemisk inflammation, som vid t.ex bakteriel sepsis.  
Den är även en prognostisk markör för överlevnad vid olika typer av sjukdomar, allt från cancer till hjärtkärl sjukdomar.

Analysmetod

Cellräknare

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremissen Laboratorieremiss Allmän .

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.
Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

För maskinell räkning bör venösa prover analyseras inom 24 timmar respektive 6 timmar för kapillär prover.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

>18 år: 1,1 - 4,2

Tolkning av svar

Neutrofil / llymfocyt kvoten (NLK) i blodet är en markör för systemisk inflammation. Den kan användas vid misstanke om bakteriell sepsis och uppvisar hög sensitivitet (96%) vid en cut-off på 3,0. 
NLK är även en prognostisk markör för överlevnad vid olika typer av sjukdomar, allt från cancer till hjärtkärl sjukdomar. Ju högre värde desto sämre prognos.

Myeloperoxidasbrist, ärftlig som förvärvad, kräver manuell räkning av cellerna, vilket kan leda till fördrjöda provsvar. 

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-04-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng