Sök på hela webbplatsen

Pt(U)- Natrium

Indikation

Följa omsättningen av natrium. Bedömning av effektiv cirkulerande blodvolym.

Analysmetod

Beräknat värde.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Dygnsmängd urin samlas i plastflaska/dunk utan tillsats.

Ange den noga uppmätta dygnsmängden urin på remissen (om uppgift saknas besvaras provet med koncentration (mmol/L) utan angivande av referensintervall).


Skicka 5 mL av den välblandade dygnsmängden i ett avhällningsrör för urin.

Förvaring/transport

Provet är hållbart 14 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Stockholm och Sörmland: Analys utförs dagligen.

Västra Götaland: Analys utförs vardagar.

Referensintervall

150 - 300 mmol/d

Urin-natrium påverkas bl a av kostens innehåll av natrium. Referensintervallet gäller vid normalkost.

Tolkning av svar

Urinutsöndringen av natrium är beroende av natriumtillförsel, plasmanivå av natrium, njurfunktion och binjurebarksaktivitet.

 

Beräkningsformel:

Pt(U)- Natrium (mmol/dygn) = U-Natrium (mmol/L) x dygnsvolym (L/dygn).

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng