Sök på hela webbplatsen

S- NSE (Neuronspecifikt enolas) Västra Götaland

Indikation

Uppföljning av patienter med neuroendokrina tumörer.

Hjärnsjukdomar.

Analysmetod

Immunokemisk ECL

Remiss

Västra Götaland: Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1, Annan analys

Provtagning

Hemolyskänsligt.

Prov på patienter som behandlas med höga biotindoser(>5mg/dag) tas tidigast 8 timmar efter senaste dos.

 

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Ocentrifugerat prov ska anlända till lab inom 30 min. Om inte det är möjligt ska provet centrifugeras inom 1 timme och skickas till lab.

Centrifugerat prov är hållbart 2 dygn i rumstemperatur eller 5 dygn i kyl.

Vid längre förvaring/transport ska provet centrifugeras, hällas av, frysas vid -70° C och förvaras/transporteras vid -20° C.

Vid posttransport ska provet anlända på lab dagen efter provtagning.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar, dagtid.

Referensintervall

< 16,3 µg/L

Tolkning av svar

Förhöjda värden ses vid neuroendokrina tumörer, speciellt småcellig lungcancer och neuroblastom men även feokromocytom och seminom.

Förhöjda värden uppträder även vid andra tumörsjukdomar samt vid benign lungsjukdom och hjärnsjukdomar (så som meningit, encefalit, ischemi, intracerebral blödning, subarakblödning, skalltrauma mm).

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng