Sök på hela webbplatsen

Csv- Protein

Indikation

Misstanke skada på blodhjärnbarriären (”barriärskada”) eller nedsatt likvorflöde.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Stockholm och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1 , Annan analys
Sörmland:  Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

Cerebrospinalvätska (likvor) tas i sterilt plaströr med skruvlock, minst 2 mL.

Ange provtagningstid på remissen.  

 

Csv-Celler, Csv-Glukos och Csv- Hemoglobinderivat alt. Csv- Pigmentscree/kurva kan analyseras på samma prov, se dessa analyser.

Förvaring/transport

Lämnas omedelbart till laboratoriet.

Referensintervall
Ålder Kön Nedre Övre Enhet
< 1 mån KM   < 1,2 g/L
1 - 3 mån KM   < 0,75  
3 mån - 15 år KM   < 0,4  
15 år - 45 år KM 0,2 0,5  
> 45 år KM 0,2 0,5  

K= kvinnligt, M= manligt kön

Tolkning av svar

Förhöjda värden som tecken på barriärskada ses vid en rad olika tillstånd, t ex cerebrovaskulära sjukdomar, infektioner, trauma, tumörer och inflammatoriska tillstånd.

Nedsatt likvorflöde ger också (inte sällan kraftigt) förhöjda värden och ses vid avstängningssyndrom vilket är fallet vid spinala tumörer, spinal stenos eller inflammatoriska sjukdomar i ryggmärg eller nervrötter.

Skribent: Karl Berggren, Överläkare, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-10-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng