Sök på hela webbplatsen

P- PSA (prostataspecifikt antigen)

Indikation

Diagnostik och uppföljning av behandlingseffekt vid prostatacancer.

Analysmetod

Immunkemi, kemiluminiscens.

PSA kvot beräknas då P-PSA är inom intervallet 2,0-20 µg/L.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Plasma kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Vid längre tids förvaring skall plasma hällas av i ett avhällningsrör, frysas omedelbart vid -20o C och skickas fryst.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall
Analys Ålder Kön  Övre Enhet
P-PSA < 70 år M < 3,0  µg/L
  70 - 80 år M < 5,0  µg/L
  > 80 år M < 7,0  µg/L

M= manligt kön

 

PSA kvot (fritt/total): referensintervall saknas.

 

För mer information se, Nationella vårdprogramet för prostatacancer, Standardiserat vårdförlopp för prostatacancer och Equalis rekommendation.

Tolkning av svar

Förhöjd koncentration ses vid prostatacancer, benign prostatahyperplasi, urinvägsinfektion och vid akut/kronisk prostatit.

Tillfällig ökning av PSA- koncentrationen ses också efter akut urinretention och efter ingrepp, som berör prostata (biopsi).

Stigande koncentrationer av PSA efter radikal kirurgi och strålbehandling av prostatacancer tyder på recidiv eller disseminerad sjukdom.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-09-27

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-02-28

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng