Sök på hela webbplatsen

U- Proteinfraktioner (proteinprofil, elfores, urinelfores)

Indikation

U - Proteinfraktioner ger information om proteinmönster (glomerulärt o/el tubulärt) samt eventuell monoklonalitet (Bence-Jones protein).

U- Proteinfraktioner omfattar bedömning av proteinmönstret i urin samt kvantitativ bestämning av ingående analyser/paket. 

För mer information om beställning av paket för stickprov eller samling samt profilkoder, se vidare under "Läs mer".

 

Läs mer


Profilkod vid elektronisk beställning      
Stickprov Samling Ingående analyser Inriktning
PRMUEL1 PRMUELF1 U-Albumin, U-kappa/lambda Hematologi
PRMUEL2 PRMUELF2 U-Albumin, U-HC, U-IgG Njurmedicin
PRMUEL3 PRMUELF3 U-Albumin, U-kappa/lambda, U-HC, U-IgG Screen
Analysmetod

Ingående analyser: nefelometrisk, enzymatisk och turbidimetrisk

Agaroselektrofores

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

För dygnsmängd:

Dygnsmängd urin samlas i plastflaska/dunk utan tillsats.

Ange den noga uppmätta dygnsmängden på remissen.

Skicka ca 4 mL av stickprov eller väl blandad dygnsmängd i ett avhällningsrör för urin. 

 

För stickprov:

Skicka 5 mL urin i ett avhällningsrör för urin.

Förvaring/transport

Hållbarhet 7 dygn i kylskåp.

Urinprov får ej frysas.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall

Alltid besvaras med kvantitativa värden samt utlåtande.

Vid stickprov ingående parametrar relateras till U-kreatinin (se respektive paket)

Analys Morgonprov Annat stickprov Enhet
U-Protein HC/krea kvot   < 0,5 < 0,7  g/mol
U-Albumin/krea kvot      < 3,0 < 5,0  g/mol
U-IgG/krea kvot < 0,7 < 1,0  g/mol
U-Kappa/krea kvot < 0,6  g/mol
U-Lambda/krea kvot < 0,5  g/mol
U-Kappa/Lambdakedja  1 - 3  ------
U-Kappakedja (Ig) < 7,1  mg/L
U-Lambdakedja (Ig) < 3,9  mg/L
Tolkning av svar

Protein HC: Ökad utsöndring kan ses vid proximala tubulära njurskador. Sådana skador kan bland annat orsakas av läkemedel, vissa röntgenkontrastmedel, tunga metaller eller hereditära njursjukdomar. Ökningen är ofta tillfällig. Ökning av protein HC kan även ses vid kraftigt sänkt GFR.

Albumin: Ökad utsöndring talar för glomerulär påverkan och ses vid t.ex. diabetes mellitus, hypertoni, hjärtsvikt. Lätt förhöjda värden kan även ses vid t.ex. ortostatisk proteinuri, fysisk ansträngning eller feber. Förhöjda albuminvärden utan ökning av IgG talar för selektiv proteinuri.

IgG: Ökad utsöndring av IgG samtidigt med ökad utsöndring av albumin ses vid oselektiv glomerulär proteinuri som speglar större rubbningar i den glomerulära barriären.

Kappa-/Lambdakedjor: Utsöndring av kappa- eller lambdakedjor i överskott kan bero på Bence Jones proteinuri vilket kontrolleras med hjälp av immunfixation av urinen. Polyklonal stegring av kappa/lambdakedjor i urin är markör för tubulärskada.

Laboratoriet kan tilläggsbeställa immunfixation vid behov.

Skribent: Gergely Talaber, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-09-19

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng