Sök på hela webbplatsen

B- Retikulocyter

Indikation

Anemiutredning samt vid bedömning av respons i samband med anemibehandling.

Analysmetod

Cellräknare, flödescytometri.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

Provet bör analyseras inom 24 timmar.

Om analys ej kan ske inom 24 timmar skall provet förvaras i kylskåp och kan då analyseras högst 72 timmar efter provtagningen.

 

Kapillärt prov: bör analyseras inom 10 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Referensintervall ADVIA 2120i:

Retikulocyter: 26 – 124 x 10⁹/L

 

Referensintervall Sysmex XN:

B-Retikulocyter: 36 – 106 x 10⁹/L

Tolkning av svar

Ökat antal retikulocyter tyder på en accelererad, effektiv erytropoes eller ett temporärt ökat utsläpp från benmärgen.

Påtaglig retikulocytos ses initialt vid akut hemolys eller blödning. Retikulocytökning avtar då efter någon vecka trots samma anemigrad. Retikulocytos ses som tecken på respons vid substitutionsbehandling av anemi.

Normalt till lätt sänkta värden, vid samtidig anemi, ses i regel vid nedsatt erytropoes såsom vid brist på järn, vitamin B12 och folater.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-05-24

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-31

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng