Sök på hela webbplatsen

B- Takrolimus

Indikation

Läkemedelsanalys.

Takrolimus används vid transplantationer och är immunsuppressivt.

Analysmetod

Immunkemisk

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

  

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss 1, sida 2.

Provtagning

Prov tas före morgondos alternativt som sk C2-värde (2 timmar efter dos).

 

EDTA-rör, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Referensintervall
Tolkning av svar

Baseras primärt på klinisk bedömning av avstötning och tolerans för varje enskild patient.

Dalvärden brukar ligga mellan 5 – 20 µg/L, men det optimala värdet beror på patientens kliniska tillstånd.

För mer information se FASS

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-11-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng