Sök på hela webbplatsen

B- MPV (trombocyt medelcellsvolym) / Stockholm

Indikation

MPV (Trombocyter medelcellvolym) kan vara värdefull vid bedömning av orsaken till en trombocytopeni eller trombocytos.
MPV är även en användbar markör med prediktivt och prognostiskt värde för akuta kardiovaskulära händelser.

Analysmetod

Cellräknare

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss Laboratorieremiss Allmän.

Provtagning

EDTA-rör, se bild och hantering.

Viktigt att de venösa rören till Hematologi fylls helt eller till minst ¾ av avsedd volym, detta kan annars påverka kvalitén på de analyser som lämnas ut.

Förvaring/transport

Venöst prov: bör analyseras inom 24 timmar.

Om analys ej kan ske inom 24 timmar skall provet förvaras i kylskåp och kan då analyseras högst 72 timmar efter provtagningen.

 

Kapillärt prov: bör analyseras inom 6 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

9-12 fL

Tolkning av svar

MPV (Trombocyter medelcellvolym) kan vara värdefull vid bedömning av orsaken till en trombocytopeni. Ett högre MPV tyder på att trombocyterna destrueras perifert och ersätts av nya, omogna trombocyter som har större volym. Trombocytopeni med ett normalt eller lågt MPV talar för underproduktion av trombocyter i benmärgen.
MPV kan även vara användbar för att skilja mellan reaktiv och klonal trombocytos. Lågt MPV och PDW kan tala för en reaktiv genes till trombocytosen.
MPV är även en användbar markör med prediktivt och prognostiskt värde för akuta kardiovaskulära händelser. Ökat MPV utgör en oberoende risk faktor för hjärtinfarkt hos patienter med kranskärls sjukdom.

Skribent: Kristina Sejersen, Specialistläkare Klinisk Kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng