Sök på hela webbplatsen

P- Troponin I

Indikation

Misstanke om akut myokardskada.

Analysmetod

Immunokemisk.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Sörmland: Laboratorieremiss 1 
Västra Götaland:  Laboratorieremiss Allmän  

 

Stockholm: Se Troponin T

Provtagning

Li-Heparinrör med gel, se bild och hantering.

Sörmland: Laboratoriet vid Kullbergska sjukhuset använder Li-Heparinrör utan gel (grön propp).

 

OBS! Små koagel i rören innebär risk för falskt förhöjda Troponin-värden.

Därför är omhändertagandet av röret efter provtagning mycket betydelsefullt:

Röret måste varsamt vändas 5-10 ggr omedelbart efter provtagning!

Förvaring/transport

Om provet ej kan nå laboratoriet inom 2 timmar skall provet centrifugeras och kylförvaras samt

skickas kylt inom 1 dygn.

Vid längre tids förvaring skall plasma hällas av, frysas vid -20o C och skickas fryst till laboratoriet.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

Se svarsrapporten.

Tolkning av svar

Troponin I har en hög sensitivitet vid akut hjärtinfarkt och tillsammans med övriga hjärtinfarktskriterier samt med hjälp av seriemätningar även en hög specificitet. Vid akut hjärtinfarkt sker en typisk stegring och sänkning (rise and fall) av troponinkoncentrationen.

Förhöjda värden ses även vid en rad andra tillstånd med nekros av annan orsak än ischemi, t.ex. hjärtsvikt, arytmier, myokardit, lungemboli, sepsis och njursvikt/uremi. Troponinökningar är vid dessa tillstånd vanligen lätta och av kronisk natur, dvs. håller sig stabilt under lång tid.

Se även lokala PM för bedömning av Troponin.

Skribent: Barbara Usener, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-06-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-07-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng