Sök på hela webbplatsen

S- Tobramycin

Indikation

Läkemedelsanalys.

Regelbundna mätningar av läkemedelskoncentrationen rekommenderas vid högdos- och långtidsbehandling med tobramycin, framför allt hos patienter med nedsatt njurfunktion eller nedsatt hörsel p.g.a. ökad risk för nefro- och ototoxicitet.

Analysmetod

Immunkemi.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Sörmland: Laboratorieremiss Allmän 
Västra Götaland: Laboratorieremiss 1

Provtagning

Prov tas före morgondos.

 

Serumrör utan gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Sörmland: Resultat rings ut enligt bestämda rutiner. Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

Enligt Fass.

Vid behandling av dygndosen fördelat var 8:e timme:
- Dalvärde (taget omedelbart före nästa dos): < 2 mg/L.
- Prov taget 30 minuter efter intravenös och 1 timme efter
intramuskulär administration: 4 – 12 mg/L

Vid behandling av hela dygnsdosen en gång per dygn:
- Koncentration efter 8 timmar: 1,5 – 4 mg/L

For mer information se nedan "Tolkning av svar".

Tolkning av svar

Sörmland:

Se Fass.

 

Västra Götaland:

Vid kontinuerlig aminoglykosidbehandling av vuxna personer med tobramycin administreras som regel hela dygnsdosen en gång per dygn istället för uppdelat på tre dostillfällen per dygn som det står i FASS.

Vid administration en gång per dygn görs koncentrationsbestämning 8 timmar efter given dos minst 2-3 gånger per vecka. Koncentrationen av tobramycin skall då efter 8 timmar vara 1,5-4 mg/L.

Se även "Aminoglykosidbehandling vuxna > 18 år - PM Infektionskliniken" i Skas PM-databas.

Beträffande behandling av barn, se lokalt PM Barnkliniken Skas.

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng