Sök på hela webbplatsen

U- Testremsa (U- Komponenter)

Indikation

Screeningtest för detektion av proteiner, blod (hemoglobin/myoglobin), leukocyter, nitrit, glukos och ketoner (acetoacetat) i urin i utredning av bl.a. diabetes mellitus, urinvägsinfektion och inflammation, rabdomyolis, nefrotisk och nefritisk syndrom.

Analysmetod

Urinsticka med maskinell avläsning.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

För tillförlitligare Nitrittest bör urinen ha stått i blåsan minst 4 timmar före provtagning.


Skicka 5 mL av den välblandade natturinen i ett avhällningsrör för urin.

Förvaring/transport

Prov hållbart 2 timmar i rumstemperatur och 24 timmar i kyla.

Transporteras i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

0 arb enh (Negativt)

Tolkning av svar

Ämnen som gör att urinen får en onormal färg kan påverka stickornas läsbarhet. Några av dessa ämne är synliga rester av blod och bilirubin, läkemedel som innehåller färgämne, nitrofurantoin eller riboflavin.

Protein: Positivt test ses vid nefritisk och nefrotisk syndrom, preeklampsi, fysisk ansträngning och ortostatisk proteinuri. Testet upptäcker relativt höga koncentrationer albumin och kan inte användas för att utesluta utsöndring av låga koncentracioner albumin i urin, s.k. mikroalbuminuri. Testet har sämre känslighet för andra proteiner såsom lätta immunglobulinkedjor och därför kan inte utesluta Bence Jones proteinuri.

Blod: Testet reagerar såväl för hemoglobin (inkl. intakta erytrocyter) som för myoglobin. Positiva resultat ses vid nefritiskt syndrom, intravasal hemolys av olika orsaker, kapillär skada i urinvägarna och rabdomyolys (myoglobinuri).

Leukocyter: Positivt test ses vid urinvägsinfektion samt vid inflammation i njurar och urinvägarna. Kontamination med vaginala flytningar kan även ge positivt resultat. Falskt negativa resultat kan förekomma vid sen analys om provet inte förvaras kylt.

Nitrit: Positivt test ses vid urinvägsinfektion med gramnegativa bakterier som omvandlar nitrat från kosten (grönsaker) till nitrit. Falskt negativa resultat kan förekomma om urinen har stått i blåsan för kort tid (< 4 timmar).

Glukos: Glukosuri förekommer när P-Glukos når cirka 10 mmol/L vid normal glomerulär filtration. Positivt test talar för diabetes mellitus eller andra orsaker av hyperglykemi. Lätt glukosuri kan även förekomma i slutet av graviditet p.g.a ökad glomerulär filtration. Negativt test utesluter inte diabetes mellitus. Glukosuri kan saknas trots höga halter plasmaglukos vid sänkt glomerulär filtration, t.ex. hos äldre eller vid diabetisk nefropati. Höga ketonkoncentrationer i urinen kan ge falskt negativt resultat.

Keton: Testet reagerar endast med acetoacetat och inte med andra ketoner som aceton eller beta-hydroxysmörsyra. Positivt test kan ses vid okontrollerad diabetes mellitus och alkoholförgiftning. Även vid ökad kolhydratförbrukning som vid tyreotoxikos och feber. Hos barn vanligt vid fasta.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-03-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng