Sök på hela webbplatsen

S- Valproat

Indikation

Läkemedelsanalys.

Valproat används vid epilepsi och vid bipolär sjukdom.

Analysmetod

Enzymatisk metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

Provtagning

Provet tas före morgondos.

 

Serumrör utan gel, se bild och hantering.

 

Ange på remissen:

- Provtagningsdatum och klockslag.

- Medicinering (preparat, dos, tidpunkt för senaste dos, datum för dosjustering).

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Sörmland och Västra Götaland: Resultat rings ut enligt bestämda rutiner.

Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

Terapeutisk effekt uppnås vanligen vid plasmanivåer mellan 300 till 700 mikromol/l,

men vissa patienter har god klinisk respons även utanför detta intervall.

 

Se även FASS!

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-13

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng