Sök på hela webbplatsen

S- Vankomycin

Indikation

Övervakningsfrekvensen baseras primärt på klinisk bedömning och kan variera allt från dagliga provtagningar hos ostabila patienter till veckovisa kontroller hos stabila patienter.  

Hos patienter med normal njurfunktion ska serumkoncentrationen av vankomycin kontrolleras den andra behandlingsdagen omedelbart före nästa dos.

Analysmetod

Immunkemisk metod.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland: Laboratorieremiss Allmän     
Västra Götaland: Laboratorieremiss 1

Provtagning

Serumrör utan gel, se bild och hantering.


Dalvärde: omedelbart före nästa dos.

Toppvärde: Omedelbart efter avslutad infusion.

Förvaring/transport

Centrifugerat och avhällt serum kan förvaras upp till 5 dygn i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Posttransport max 48 timmar.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

 

Sörmland och Västra Götaland: Resultat rings ut enligt bestämda rutiner.

Klicka här för sammanställning av kraftigt avvikande analysresultat.

Referensintervall

Den terapeutiska vankomycindalnivån (minimivärdet) i blod ska normalt vara 10–20 mg/L, beroende på infektionsstället och patogenens känslighet. Dalvärde på 15–20 mg/L rekommenderas för att bättre täcka in patogener klassificerade som känsliga med MIC ≥ 1 mg/L. Vid kontunuerlig infusion rekommenderas 20-25 mg/L.

Se fass.se, internetmedicin.se samt eventuella lokala vårdprogram,

Skribent: Anders Elmgren, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-05-27

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-12-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng