Sök på hela webbplatsen

S-1,25-dihydroxi-Vitamin D (Vitamin D 1,25-OH)

Indikation

Vi rekommenderar att i första hand analysera 25-hydroxi-Vitamin D vid utredning av vitamin D-brist, då denna analys är mest diagnostiskt effektiv för att påvisa brist, se anvisning för 25-hydroxi-Vitamin D.

Endast i undantagsfall (njursjukdom, störningar i bisköldkörteln, Vitamin D-receptordefekt, granulomatösa sjukdomar samt speciella utredningsfall) ska 1,25-dihydroxi-Vitamin D beställas. Denna analys utförs mer sällan och har ett betydligt högre pris.

Analysmetod

Immunkemi, kemiluminiscens.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Stockholm: Laboratorieremiss 1, Annan analys
Sörmland och Västra Götaland: Laboratorieremiss Allmän 

Provtagning

Serumrör med gel, se bild och hantering.

Förvaring/transport

Centrifugerat prov kan förvaras och transporteras i 48 timmar i rumstemperatur eller 5 dygn i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs 1 gång / vecka.

Referensintervall

60 - 210 pmol/L

Tolkning av svar

För de flesta patienter är analys av 25-hydroxi-Vitamin D  bättre lämpad för bedömning av Vitamin D-koncentrationen i kroppen. I undantagsfall skall dock 1,25-dihydroxi-Vitamin D analyseras, så som vid njursjukdom med nedsatt omsättning av 25-hydroxi-Vitamin D till 1,25-dihydroxi-Vitamin D, vid utredning av oklara rubbningar i calcium-, magnesium- och fosfatomsättningen, störningar i bisköldkörteln, Vitamin D-receptordefekt, granulomatösa sjukdomar samt speciella utredningsfall.

Höga värden 1,25-dihydroxi-Vitamin D ses vid hyperparatyreoidism och Vitamin D intoxikation (värden kan dock även vara normala eller låga, varför analys av 1,25-dihydroxi-Vitamin D inte rekommenderas vid misstänkt intoxikation).
Låga värden ses vid Vitamin D-brist, nedsatt njurfunktion (även vid måttlig insufficiens), tumörrelaterad hypercalciemi, höga fosfatvärden, hypoparatyreoidism, nefrotisk syndrom, uttalad leversjukdom med mera.

Skribent: Joel Svensson, Specialistläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-11-18

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng