Sök på hela webbplatsen

Cerebrospinalvätska, odling/direktpåvisning

Indikation

Akut bakteriell meningit, ventrikulit, cerebrit, hjärn- och spinalabscess, likvor-shuntinfektion. De dominerande patogenerna vid akut bakteriell meningit är S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae, betahemolyserande streptokocker, Listeria, alfa-streptokocker, stafylokocker och Enterobacterales.

Subakut och kronisk meningit kan förekomma. Vid en sådan misstanke rekommenderas även speciell odling avseende svamp och mykobakterier.

Se även: Akut/dygnet runt diagnostik för meningit/encefalitpanel.

Analysmetod

Odling och direktmikroskopi.

Direktmikroskopi utförs på prov taget i sterilt rör om provet är grumligt eller på begäran.

Direktmikroskopi går ej att utföra från blododlingsflaska.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange om provet är från lumbalpunktion eller kateter/shunt.

Provtagning

1) Vanligen görs lumbalpunktion före insättning av antibiotikabehandling.

Provet tas i ett sterilt plaströr med skruvlock, helst mer än 2 mL.

Normalt tas 3 rör med minst 1mL (vuxna) respektivt  0,5 mL (barn) likvor. Skicka första och andra röret till mikrobiologen och det tredje till kemlab, dock minst 2 mL.

 

OBS! Utanför det mikrobiologiska laboratoriets öppettid eller vid lång transporttid (>2 timmar): skall likvor sprutas ner i en aerob blododlingsflaska. 

 

Vid misstanke om hjärnabcess eller shuntinfektion rekommenderas att spruta ner likvor även i en anaerob blododlingsflaska.

 

2) Även en blododling (aerob och en anaerob blododlingsflaska ) ska tas samtidig som likvorodling tas.

Förvaring/transport

Prov i sterilt plaströr:

skickas (i rumstemperatur) omgående till laboratoriet, före kl. 15:30. I väntan på transport förvaras röret i kylskåp.

Meddela laboratoriepersonalen vid inlämning av prov.

Omhändertagandet av likvor för bakterieodling bör ske senast 2 timmar efter provtagningen. 

 

Blododlingsflaskor:

förvaras i 37'C eller i rumstemperatur i väntan på transport och skickas till laboratorium så snart så möjligt.

Svarsrutiner

Svarstider:

Direktmikroskopi: Samma dag som provet ankommer till laboratoriet. Telefonbesvaras.


Odling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar. Positiva fynd telefonbesvaras.

Vid växt utförs resistensbestämning som i normala fall utsvaras efter 1 dygn.

Negativa odlingar besvaras efter 5 dygn.

 

Alla tidsangivelser avser arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-17

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-06-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng