Sök på hela webbplatsen

Chlamydia pneumoniae, DNA

Indikation

För diagnostik av agens vid hosta/atypisk pneumoni rekommenderas prov från bakre svalgväggen för DNA/PCR diagnostik. PCR är känsligast de första 2-4 veckorna.

Serologisk undersökning har ett mycket begränsat indikationsområde såsom stöd vid utredning av myokardit. Vid behov kan ett serumprov förmedlas vidare till externt labb som utför serologisk diagnostik.

Analysmetod

PCR, molekylär teknik för detektion av DNA/RNA.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Provtagning

Övre luftvägsprov:

OBS. I första hand rekommenderas provtagning från svalg.

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Svalg Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork)
Tag provet från bakre svalgväggen. Det är viktigt att skrapa slemhinnan med provtagningspinnen så att slemhinneceller kommer med. Bryt av pinnen (vid markeringen) i röret med transportmedium. Skruva på korken.
Nasofarynx Provtagningsset, universellt
eSwab (blå kork)
För in pinnen längs näsbotten till bakre nasopharynx och låt pinnen sitta kvar ca 10 sek. Om möjligt rotera pinnen. Bryt av pinnen (vid markeringen) i röret med transportmedium. Skruva på korken.

 

Nedre luftvägsprov:

Sputum Sputumrör alt. sputumburk med ytterförpackning. Provtagning sker helst på morgonen, gärna med hjälp av sjukgymnast. 
Låt patienten skölja munnen med sterilt vatten före provtagning.
Patienten ska hosta upp sekret från nedre luftvägarna.
Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Svarstid: 1 - 2 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Svarstext: Chlamydia pneumoniae PÅVISAD/ej påvisad

Nedre luftvägsprover så som BAL, borst, bronk och trakealsekret kan också analyseras med denna metod.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-12-06

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-09-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng