Sök på hela webbplatsen

COVID-19 (SARS CoV-2 RNA) Sörmland / Västra Götaland

 

Unilabs startade 2020-03-02 molekylär analys för påvisande av SARS CoV-2.

Indikation

Obs! Provtagningsindikationer ändras snabbt. Var god se aktuell information från Folkhälsomyndigheten, klicka här. Se dessutom information från din lokala sjukvårdsregion eller regiondel t.ex. i Västra Götaland.  

 

Indikationer kan inkludera till exempel:

  • Misstanke om COVID-19 sjukdom hos sjukhusvårdade patient och brukare på särskilda boenden.
  • Misstanke om COVID-19 sjukdom hos personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
  • Misstanke om COVID-19 sjukdom hos personal inom samhällsviktig verksamhet.
  • Misstanke om COVID-19 sjukdom hos personer i befolkningen med milda symtom som vill testa sig.                  

                     

 

Läs mer


SARS CoV-2 är ett Coronavirus som ger sjukdomen Covid-19. Coronavirus är en stor virus familj. Det finns minst hundratals coronavirus i djurvärlden. De kan orsaka sjukdom hos olika däggdjur och fåglar. Endast 7 stycken är kända hittills för att orsaka infektion hos människor. Framförallt handlar det om luftvägsinfektioner. Humana Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1 ger oftast milda förkylningar och finns över hela världen. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) kan ge svåra infektioner hos människor men finns oftast i begränsade exponeringsområden. Det första viruset döpt med etikett Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS CoV) ger mycket svåra infektioner men har inte påträffats sedan många år.

 

 


Analysmetod

Realtids-PCR (RNA), för mer information klicka här.

 

På vissa av våra akutsjukhus i  Sörmland och Västra Götaland kan analysen beställas dygnet runt med en svarstid på ca 2 timmar.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,

Laboratorieremiss 1 

 

Vid elektronisk beställning används nedanstående analyser.

                      NPH-SARS-CoV-2            NPHSARS2

                      SPU-SARS-CoV-2            SPUSARS2

                      BAL-SARS-CoV-2            BALSARS2

                      SV-SARS-CoV-2               SVSARS2

 

För Västra Götalands kunder som använder Laboratorieremiss 1 (använd reservetikett, skriv "Covid-19 PCR"), alternativt  Laboratorieremiss Allmän. Här finns exempel på korrekt ifylld remiss för brukare inom äldreomsorg/SÄBO samt primärvård/hemsjukvård personal "tillbaka till jobbet" prover.

 För effektiv hantering av dessa provsvar:

 • Remissen måste innehålla ett smidigt, nåbart telefonnummer till svarsmottagaren så att vi kan lätt meddela positiva svar. Analysen körs flera gånger dagligen alla dagar i veckan så om ett provsvar kan förväntas under en helg är det relevant att meddela ett nummer som vi kan ringa positiva svar även på helger

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Obs! Provta allvarligt sjuka helst från nedre luftvägar (bronkprov, sputum) då nasofarynx prov kan vara jämförelsevis mindre känslig i dessa fall.
Vi har ingen analys för "poolade" prover med nasofarynx- och svalgprov. Ta bara nasofarynx i så fall.
Nasofarynxsekret Provtagningsset, universellt
eSwab (blå kork)
Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen.
Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska så att spetsen på pinnen täcks av lösningen. Bryt av av pinnen vid skåran.
Sputum Sputumrör alt. sputumburk med ytterförpackning. Provtagning sker helst på morgonen, gärna med hjälp av sjukgymnast.
Låt patienten skölja munnen med sterilt vatten före provtagning.
Patienten ska hosta upp sekret från nedre luftvägarna.
Bronkprov (BAL, bronksköljvätska,
trakealsekret) 
Se anvisning för Bronkial- och trakealsekret BAL
 Svalg Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork). Ta provet från bakre svalgväggen. Det är viktigt att skrapa slemhinnan med provtagningspinnen så att slemhinneceller kommer med. Bryt av pinnen (vid markeringen) i röret med transportmedium. Skruva på korken.

 

Om rekommenderat provtagningsset universiellt eSwab inte finns att tillgå, finns här en klickbar lista med Alternativa provtagningsmaterial.

Förvaring/transport

Avspritat prov transporteras helst i skyddshylsa.

Provet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

 

Sörmland: Prov ska alltid lämnas till Kemlab.

 

 

Svarsrutiner

Analys utförs måndag-söndag: 

4 analysomgångar/dygn på prover inkomna hos Unilabs Skövde till kl. 07.00, kl. 12.00, kl. 16.00, kl 20.00.

Svarstid: 0 - 2 dagar

 

Västra Götaland: Sjukhuskunder svaras elektronisk samt positiva svar rings ut enligt överenskommelse.

Övriga kunder får svar enligt sina normala rutiner. Positiva meddelas även via telefon om nåbart telefonnummer har angetts på remiss.

 

Sörmland: Sjukhuskunder svaras elektronisk samt positiva svar rings ut enligt överenskommelse.

 

Svarstext: 

SARS CoV-2 PÅVISAD / ej påvisad / ej bedömbar

 

Ett påvisat resultat uppfyller falldefinitionskriterier för bekräftat fall enligt Folkhälsomyndighetens definition.

Laboratoriet gör labbanmälan enligt smittskyddslagen på påvisade. Angående behovet av klinisk anmälan på påvisade fall var god se regionala/lokala sjukvårdsbestämmelser.

 

Vid "ej bedömbar" eller "ej påvisad" resultat och stark fortsatt misstanke om Covid-19 infektion rekommenderas nytt prov helst från nedre luftvägar.

 

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-06-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng