Sök på hela webbplatsen

COVID-19 (SARS-CoV-2 RNA)

För information om beställningskoder, analysnamn och provtyper.

Läs mer


 

Beställningskod Analysnamn Provtyp

NPHSARS2

NPH-SARS-Cov-2

Nasofarynxssekret

SPUSARS2

SPU-SARS-CoV-2

Sputum

  

Indikation

Var god se aktuell information från Folkhälsomyndigheten, klicka här. 

 

OBS! Vid behov av snabbt svar (inom 2 timmar) se anvisning Akut / dygnet runt - Norovirus (Calici) och SARS-CoV-2/Influensa/RSV

Läs mer


SARS CoV-2 är ett Coronavirus som ger sjukdomen COVID-19. Coronavirus är en stor virus familj. Det finns minst hundratals coronavirus i djurvärlden. De kan orsaka sjukdom hos olika däggdjur och fåglar. Endast 7 stycken är kända hittills för att orsaka infektion hos människor. Framförallt handlar det om luftvägsinfektioner. Humana Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1 ger oftast milda förkylningar och finns över hela världen. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) kan ge svåra infektioner hos människor men finns oftast i begränsade exponeringsområden. Det första viruset döpt med etikett Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS CoV) ger mycket svåra infektioner men har inte påträffats sedan många år.

 

Analysmetod

Molekylärbiologisk metod med real-tids PCR, för mer information klicka här.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss, Laboratorieremiss 1.

För kunder som använder Laboratorieremiss 1 (alternativt  Laboratorieremiss Allmän ) använd reservetikett och ange tydligt "Covid-19 PCR" på remissen. Provtagningslokal önskas på remissen.

Provtagning

OBS! Alla pinnar ska tas bort ur rören efter provtagning.

 

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
OBS! Provta allvarligt sjuka helst från nedre luftvägar (sputum) då nasofarynxprov kan vara jämförelsevis mindre känsligt i dessa fall.
 
Nasofarynxsekret

Provtagningsset, universellt
eSwab (blå kork).
 

Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen.
Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska. Skaka av pinnen kraftigt i röret. Ta ur pinnen ur röret och kasta den. Skruva på korken.
Sputum Sputumrör alt. sputumburk med ytterförpackning. Provtagning sker helst på morgonen, gärna med hjälp av sjukgymnast.
Låt patienten skölja munnen med sterilt vatten före provtagning.
Patienten ska hosta upp sekret från nedre luftvägarna.
Förvaring/transport

Provet ska skickas snarast möjligt, men kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

 

Sörmland: Prov ska alltid lämnas till Kemlab.

Svarsrutiner

Analys utförs måndag till lördag.

 

Svarstid:

Förväntad svarstid är 1-3 dagar.

Sjukhuskunder svaras elektroniskt samt att positiva svar kan ringas ut enligt överenskommelse.

 

Svarstext:
SARS-CoV-2 PÅVISAD / ej påvisad / ej bedömbar

Tolkning av svar

Vid resultat "ej bedömbar" eller "ej påvisad" och fortsatt stark misstanke om COVID-19 infektion rekommenderas nytt prov helst från sputum.

När labbet påvisar influensa eller SARS-CoV-2 gör vi anmälan enligt Smittskyddslagen. Klinisk anmälan behövs inte.


Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2024-05-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng