Sök på hela webbplatsen

Akut / dygnet runt - Norovirus (Calici) och SARS-CoV-2/Influensa/RSV på SkaS Skövde / Lidköping

Indikation

Norovirus: Diarré, kräkning.

SARS-CoV-2/Influensa/RSV: Luftvägssymtom inklusive andningssvikt, sepsis.

 

Snabbdiagnostik med svarstid på ca 2 timmar är viktig för patientvård t ex vid inläggning på sjukhus, inför planering av operation eller behandling samt för att minska spridning av smitta i vården.

 

Analysen för Norovirus utförs även med rutinmetod med en svarstid på 1-2 dagar (se separat anvisning) dagtid och endast vardagar.

Analysmetod

PCR

Analysfrekvens: dygnet runt, alla dagar.

Remiss

Elektronisk remiss i Melior.

Provtagning

Norovirus genogrupp I/II (Calicivirus, vinterkräksjuka)

I första hand rekommenderas prov från feces.

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Feces Provtagningsrör med sked, för feces (utan tillsats) eller Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork). Provtagning bör ske så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, helst inom första dygnet.

 

 

SARS-CoV-2, Influensa A, Influensa B samt RSV (utförs alltid tillsammans)

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Nasofarynxsekret Universellt eSwab
(blå kork)
Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen.
Prov tas med provtagningspinne som via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen.
Pinnen roteras i ca 10 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska så att spetsen på pinnen täcks av lösningen. Bryt av pinnen vid skåran.
Förvaring/transport

Akutmärk provet med akutetikett.

När dessa prover lämnas till laboratoriet skall de alltid lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka samt kontakta personalen. Då luckan är stängd, använd kontaktrutiner för respektive ort (se info vid lucka) för att få kontakt med laboratoriets personal.

Lämnas dessa prover på fel ställe är det stor risk att de behandlas som mikrobiologiska rutinanalyser. Detta kan innebära stora fördröjningar av provsvaren.

OBS! Vid fel provtagningsmateriel eller fel remiss kan analys inte utföras.

Svarsrutiner

Svarstid: svar lämnas cirka 2 timmar efter att provet inkommit till laboratoriet.

 

Svarstext:
Norovirus (Genogrupp 1) PÅVISAD /ej påvisad /ej bedömbart
Norovirus (Genogrupp 2) PÅVISAD /ej påvisad/ ej bedömbart

Influensa A PÅVISAD /ej påvisad /ej bedömbart
Influensa B PÅVISAD /ej påvisad /ej bedömbart
RSV PÅVISAD /ej påvisad /ej bedömbart
SARS-CoV-2 PÅVISAD /ej påvisad /ej bedömbart

Om inget slutsvar kan ges inom angiven tid kommer analysen preliminärsvaras med texten ”Svarstiden fördröjd pga tekniska problem”. Slutsvar skickas då problemet är löst. Detta fel kan bero på provets karaktär eller att provet innehåller inhiberande substanser vilket kan kräva att provet analyseras ytterligare en gång.

Influensa ska endast anmälas av laboratorium.

SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen COVID-19 är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-05-09

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng